AB Svenska Tandverken

 

 

Vår målsättning är att i nära samarbete med tandläkare och patient optimera det tandtekniska arbetet vad gäller estetik och funktion samt i övrigt vara lyhörd på vad marknaden kräver i dessa avseenden.

 

AB Svenska Tandverken är ett tandtekniskt laboratorium, som har varit verksamt i Falun sedan 1979.


Laboratoriet är av fullservicekaraktär i samarbete med underleverantörer.

 

Laboratoriet är medlem i Sveriges Tandteknikerförbund och är kvalitetsäkrat av Sveriges Tandteknikerförbund som bygger på ISO standard som anpassats efter branschens förutsättningar och Läkemedelsverkets föreskrifter 2003:11.

 

Laboratoriechefer är Lennart Andersson och Ola Palm. På laboratoriet arbetar fem stycken tandtekniker samt administrativ personal.

 

Vi arbetar med de flesta lösningar inom konventionell MK-teknik och även de vanligast förekommande KBF-fabrikat, avtagbar protes och bettskenor samt övriga tandtekniska tjänster.

 

Vi erbjuder helkeramiska konstruktioner såsom Procera. Emperss / E-MAX.

 

Vi har sedan många år även stor erfarenhet av att arbeta med patienten hos oss på laboratoriet då vi individuellt kan färgsätta kronor och broar för att nå ett så gott resultat som möjligt. Vi har för detta ändamål utrustat ett separat färgtagningsrum med dagsljusbelysning.

 

 

 

 

                                                              • www.dinwebbsida.com